de en es fr ru
Nepal

Nepal

Team results Individual results Hall of fame

Persistence of contestants - NPL Awanish Khanal (2017)Prabin Kumar Mahato (2017)Bibek Panthi (2017)Bivek Panthi (2017)Ajay Pokharel (2017)Prashanna Shrestha (2017)Prajit Adhikari (2018)Sandesh Dhungana (2018)Prabesh Humagain (2018)Jagat Kafle (2018)Bibek Panthi (2018)Bivek Panthi (2018)Prajit Adhikari (2019)Saurav Bastola (2019)Pratik Bhandari (2019)Dikshant Dulal (2019)Saurabh Koju (2019)Kartikesh Mishra (2019)Prabin Adhikari (2020)Sahil Aryal (2020)Sohil Aryal (2020)Suman Banskota (2020)Rojan Dangol (2020)Sarthak Giri (2020)Suraj Acharya (2021)Sahil Aryal (2021)Sohil Aryal (2021)Ruchee Bhatta (2021)Nischal Karki (2021)Yuvraj sarda (2021)

YearContestant [][←]P1P2P3P4P5P6P7TotalRankAward
#Abs.%Rel.
2021Suraj Acharya000040443929.13%
2021Sahil Aryal000000053313.92%
2021Sohil Aryal000000053313.92%
2021Ruchee Bhatta400000443929.13%
2021Nischal Karki000000053313.92%
2021Yuvraj sarda700000737239.97%Honourable mention
2020Prabin Adhikari00000005609.11%
2020Sahil Aryal100000153213.66%
2020Sohil Aryal001000153213.66%
2020Suman Banskota020000252115.45%
2020Rojan Dangol00000005609.11%
2020Sarthak Giri00000005609.11%
2019Prajit Adhikari400010547922.90%
2019Saurav Bastola00000005737.74%
2019Pratik Bhandari00000005737.74%
2019Dikshant Dulal010000154013.06%
2019Saurabh Koju100010252315.81%
2019Kartikesh Mishra700020941732.90%Honourable mention
2018Prajit Adhikari00001015389.44%
2018Sandesh Dhungana00000005654.89%
2018Prabesh Humagain00000005654.89%
2018Jagat Kafle000110251114.00%
2018Bibek Panthi10000015389.44%
2018Bivek Panthi10000015389.44%
2017Awanish Khanal00000006041.79%
2017Prabin Kumar Mahato01000015825.37%
2017Bibek Panthi00010015825.37%
2017Bivek Panthi00000006041.79%
2017Ajay Pokharel00010015825.37%
2017Prashanna Shrestha00000006041.79%
Google
Supported by Google